Lidé města / Urban People

Lidé města / Urban People

Recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis vydávaný v České republice. Vychází třikrát ročně, z toho dvakrát v českém jazyce (v květnu a v prosinci) a jednou v anglickém jazyce (v září). Obě jazykové verze řídí oddělené redakční rady. Časopis vychází od roku 1999.


ISSN 1212-811


Adresa redakce:

Lidé města / Urban People

Fakulta humanitních studií UK

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


www.lidemesta.cuni.cz


Lidé města jsou nově ke stažení v elektronickém archivu The Central and Eastern European Online Library -C.E.E.O.L.


Kontakt na šéfredaktory:

České vydání: Zdeněk R. Nešpor, SOU AV ČR a FHS UK Praha,


Anglické vydání: Oldřich Poděbradský, FHS UK, 


Vydavatel: Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


Distribuce: Kosmas, s. r.oRedakční rada časopisu Lidé města / Urban People

České vydání

Šéfredaktor: Zdeněk R. Nešpor (FHS UK a SOU AV ČR Praha)

Dalibor Antalík (FF UK Praha)

Ladislav Benyovszky (FHS UK Praha)

Petr Janeček (Národní muzeum Praha)

Jaroslav Miller (FF UP Olomouc)

Mirjam Moravcová (FHS UK Praha)

Olga Nešporová (VÚPSV Praha)

Martin C. Putna (FHS UK Praha)

Tomáš Rataj (Scriptorium Praha)

Dan Ryšavý (FF UP Olomouc)

Franz Schindler (J. W. Goethe Universität Frankfurt am Main)


English edition (Editorial board)

Alexandra Bitušíková (European University Association, Belgium)

Alena Heitlinger (Trent University Peterborough, Canada)

Wilma A. Iggers (Göttingen, Germany and University of Buffalo, USA)

Zuzana Jurková (Charles University, Czech Republic)

Grażyna Ewa Karpińska (University of Lodz, Poland)

Luďa Klusáková (Charles University, Czech Republic)

Daniel Luther (Slovak Academy of Sciences Bratislava, Slovakia)

Jana Machačová (Museum Silesiane Opava, Czech Republic)

Jiří Malíř (Masaryk University Brno, Czech Republic)

Hedvika Novotná (Charles University, Czech Republic)

Nina Pavelčíková (University of Ostrava, Czech Republic)

Adelaida Reyes (Columbia University New York, USA)

Peter Salner (Slovak Academy of Sciences Bratislava, Slovakia)

Blanka Soukupová (Charles University, Czech Republic)

Andrzej Stawarz (Muzeum Niepodległości Warsaw, Poland)

Róża Godula-Węcławowicz (Jagiellonian University Krakow, Poland)


Historie

Recenzovaný vědecký časopis Lidé města / Urban People vydává Fakulta humanitních studií UK od roku 1999, v současnosti dvakrát ročně v českém jazyce (květen a prosinec) a jednou v anglickém jazyce (září). Časopis se věnuje antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis vydávaný v ČR.


Časopis Lidé města / Urban People navazuje na řadu třinácti sborníků Lidé města / Urban Dwellers, kterou v devadesátých letech vydával Institut základů vzdělanosti UK ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum a nadací Ethos (1992-99). Tematicky zaměřené sborníky byly věnovány jednotlivým aspektům urbánní antropologie, například problematice sociálních skupin, dětí, žen, folklóru, mezietnických dialogů a dalším. Sborník řídila Mirjam Moravcová, později ve spolupráci s redakční radou, a své stati v něm publikovalo zhruba padesát domácích i zahraničních etnologů, filosofů, historiků a badatelů v příbuzných disciplínách.


Dobré přijetí sborníku a poněkud svazující charakter tematických čísel vedly k rozhodnutí transformovat jej do vědeckého časopisu, který se věnoval etnologii, antropologii a etologii komunikace. Hlavním zájmem jednadvaceti čísel, která vyšla v letech 1999 – 2007, zůstala městská společnost a vazby město – venkov, časopis Lidé města se však nevyhýbal ani dalším otázkám etnografie a kulturní / sociální antropologie, filosofické, historické nebo lingvistické antropologii. Autorský okruh se rozšířil na více než 160 badatelů, studie byly od vzniku časopisu recenzovány. Časopis řídila redakční rada složená z předních českých a slovenských antropologů z řady pracovišť, šéfredaktorkou zůstala Mirjam Moravcová.


Od desátého ročníku (2008) dochází ke změně, která má vést k dalšímu zkvalitnění časopisu a rozšíření jeho působnosti v domácím i mezinárodním měřítku. Vedení českých čísel převzal Zdeněk R. Nešpor a redakční rada složená z pracovníků sedmi vědeckých institucí, včetně zahraničních, pod vedením Hedviky Novotné byla nově konstituována redakční rada anglických čísel, v níž jsou zastoupeni badatelé ze sedmi zemí. Časopis přijímá vědecké stati, eseje, materiály, recenze a zprávy z oblasti antropologie a příbuzných společenských a humanitních věd, všechny články procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Časopis Lidé města / Urban People nechce být nijak institucionálně uzavřen, přijímá příspěvky ze všech domácích i zahraničních pracovišť, od jakkoli orientovaných badatelů.Poslední změna: 13. leden 2023 14:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám