Ediční komise

Aktuality

Výzva k podávání návrhů na vydání publikace (2. května 2024) a pozvánka na Svět knihy 23.–26. května 2024


Složení ediční komise FHS UK

Zápisy ze schůzí ediční komise

Ediční plány

Předpisy


O Ediční komisi

  • Ediční komise fakulty je poradním orgánem děkanky; má lichý počet členů a je tvořena proděkanem pro vědu a výzkum, redaktorem fakulty a zástupci výzkumných programů.

  • Předsedou ediční komise je děkanka, případně jím pověřený proděkan pro vědu a výzkum. Ediční komisi fakulty jmenuje děkanka.

  • Zasedání ediční komise svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jednou za semestr. Termíny zasedání ediční komise a termíny uzávěrek návrhů titulů děl k vydání jsou zveřejňovány na webových stránkách fakulty.

  • Ediční komise projednává návrhy edičních plánů a sestavuje ediční plán fakulty a návrh edičního plánu publikací FHS UK pro vydání v Nakladatelství Karolinum a kontroluje jejich plnění.

  • Zásady ediční činnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy stanovuje v souladu s Edičním řádem Univerzity Karlovy opatření děkana.Složení ediční komise FHS UK

doc. Věra Sokolová, M. A., Ph.D.

děkanka, předsedkyně komise


PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.

redaktorka


prof. Dr. phil. Pavel Himl

proděkan pro vědu a tvůrčí činnost


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


PhDr. Dana Bittnerová, CSc.


doc. Jakub Češka, Ph.D.


Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.


Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.


Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.


doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.


prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.Poslední změna: 2. květen 2024 12:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám