Opatření děkana č. 7/2008

Název:

O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia

K provedení:

-

Účinnost:

3. listopadu 2008

[zrušeno opatřením děkana č. 13/2011 s účinností od 23. listopadu 2011]


O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia

Bakalářské studium

1) Návrh na mimořádnou odměnu předkládá děkanovi předseda zkušební komise SZZK za těchto podmínek:

  a. 

student absolvoval studium s vyznamenáním

  b. 

student zakončil studium ve standardní době prodloužené maximálně o jeden rok

  c. 

hodnocení bakalářské práce studenta je „výborně“.


2) S vyznamenáním zakončí studium ti studenti, kteří absolvovali studium s váženým průměrem z atestů a bakalářské práce <=1,5, zároveň absolvovali všechny části SZZK s výsledkem lepším než „dobře“ a nekonali žádnou část SZZK v opravném termínu.


Vážený průměr z atestů a bakalářské práce

1 - 1,5

1,51 - 2,00

2,01 - 3

Celkový výsledek SZZK

1

2

3
Navazující magisterské studium

3) Návrh na mimořádnou odměnu předkládá děkanovi předseda zkušební komise SZZK za těchto podmínek:

  a. 

student absolvoval studium s vyznamenáním

  b. 

student zakončil studium ve standardní době prodloužené maximálně o jeden rok

  c. 

hodnocení diplomové práce studenta je „výborně“


Vážený průměr z částí státní zkoušky

1 - 1,5

1,51 - 2,00

2,01 - 3

Celkový výsledek SZZK

1

2

34) S vyznamenáním zakončí studium ti studenti, kteří absolvovali studium s váženým průměrem ze souborných zkoušek a diplomové práce <=1,5, zároveň absolvovali všechny části SZZK s výsledkem lepším než „dobře“ a nekonali žádnou část SZZK v opravném termínu.


5) V žádné z forem studia není mimořádná odměna děkana za zdařilé ukončení studia nároková.

V Praze dne 3.11.2008


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 17. květen 2019 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám