• Aktuality

Aktuality

2. listopadu 2022

Výzva k podávání návrhů na vydání publikace

Ediční oddělení FHS UK vyzývá pedagogy, vedoucí a členy zkušebních komisí magisterského a doktorského stupně a další účastníky vědeckého a výzkumného provozu na FHS, aby své návrhy na vydání publikací na FHS UK nebo v Nakladatelství Karolinum pro rok 2023 podali nejpozději do 20. listopadu 2022 prostřednictvím e-mailu (a se souhlasem autora) do rukou redaktorky FHS UK Marie Kratochvílové, .


Formuláře i postupy naleznete na fakultním webu v sekci Publikace.


Ediční komise, která návrhy projedná, se sejde koncem listopadu t. r. Schválené tituly budou zařazeny do edičního plánu FHS UK i Nakladatelství Karolinum.


Případné dotazy na tel. +420 723 682 864.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám