• Aktuality

Aktuality

1. března 2023

Ubytování na Hlávkově koleji: výzva k podání žádostí

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazena i v tomto roce místa na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena studentům doktorských studijních programů nebo mladým akademickým či vědeckým pracovníkům, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).


INFORMACE O HLÁVKOVĚ KOLEJI


Vzor přihlášky v elektronické podobě naleznete zde: https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni Vyplněný formulář je potřeba do 11. dubna doručit na sekretariát děkana FHS UK osobně nebo elektronicky ( ). Po podepsání žádosti děkankou budou žadatelé informováni a vyzváni k vyzvednutí formuláře. Následně je třeba vyplněnou a podepsanou žádost doručit na rektorát UK (Odbor pro studium a záležitosti studentů) či elektronicky k rukám Ing. Richarda Jiráska ( ), na kterého je též možno se obracet s případnými dotazy, a to do 14. dubna 2023.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám