Václav Hájek: Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus, (auto)portrét, alegorie

ISBN 978-80-87398-51-7, vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Počet stran: 145, brož., formát A5.


Václav Hájek Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus, (auto)portrét, alegorie

KOUPIT


Studenti a zaměstnanci FHS UK mohou knihu pořídit za zvýhodněnou cenu i v Knihovně FHS UK.


Anotace

Purkyňův Politizující kovář je jeden z klíčových obrazů českého 19. století, propojuje v sobě řadu více i méně očekávatelných významů, vypovídá o přelomové době vzniku, o konstrukci postavení umělce a kritika a podílí se na autonomizaci malby.


Studie se soustřeďuje na analýzu tohoto jediného obrazu a představuje tak svébytný žánr uměleckohistorického textu, na jedné straně čtenářsky vstřícný, na druhé straně metodicky náročný. Autor postupuje tradičním způsobem od přehledu dosavadních pojednání přes rozbor obrazu po komplexnější tematické a významové výklady. Čtenáři tak usnadňuje orientaci v různých interpretačních možnostech a přístupech, jež se navzájem vrství a propojují.


Při průzkumu díla bylo využíváno dobových archivních zdrojů, periodik, pozdější teoretické literatury, současných teorií z oblasti formální analýzy, z oblasti „Bildwissenschaft“ (vědy o obraze) atd.


Práce pro české prostředí re-formuluje pojem výtvarného realismu (a navazuje tak třeba na literaturu o Gustavu Courbetovi).

Aplikuje soudobé interpretační postupy (např. metoda analýzy jednotlivého artefaktu), což je u nás právě v této oblasti zatím spíše publikační vzácností.


(s použitím části recenze prof. Mileny Bartlové)


Poslední změna: 11. leden 2024 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám