Historie

Studium historie na FHS UK


Studium historie je na FHS UK zaměřeno na vybrané problémy evropských dějin od starověku po soudobé dějiny. Jsou nabízena témata jak z oblasti politických, náboženských dějin, dějin přírodních věd a výtvarného umění, tak i hospodářských dějin a dějin obyvatelstva a rodiny. Cílem při tom je představit studentům: historicko-vědní způsob pojednání těchto témat (různé směry historické vědy), specifický ráz argumentace v dějepise, který se opírá o historické prameny, porovnání této historicko-vědní metody s filosofickým, antropologickým či sociologickým přístupem.


Historie je na FHS UK představena na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě a v tomto smyslu není pojata jako oborové studium. Avšak v rámci nabídky kurzů jsou k dispozici i takové semináře, které mají ambici seznámit studenty vedle dějepisného obsahu také s historicko-vědními badatelskými postupy, metodami dějepisné heuristiky, pramenné kritiky a interpretace. Případní zájemci jsou tak připravováni jak na to, aby mohli vypracovat dějepisně založenou bakalářskou práci, tak na studium v některém z návazných dějepisně orientovaných magisterských studií.


Historii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Podívejte se na výběr z nabídky povinně volitelných kurzů v této disciplíně.Poslední změna: 13. listopad 2019 17:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám