Dějiny moderní evropské kultury

Dějiny moderní evropské kultury (prezenční forma)

Obor poskytuje komplexní vzdělání v oblasti evropských kulturních dějin umožňující absolventům kvalifikovaně reflektovat, interpretovat a prakticky navazovat na kulturní zázemí evropské civilizace v její historii i v současnosti. Kulturní specifika Evropy i jejích jednotlivých součástí, na něž se dlouho kvůli upřednostňování ekonomických a politických hledisek nebral ohled, se v současnosti staly významným prvkem a současně problémem probíhající evropské integrace a vztahu Evropy a Evropanů k příslušníkům jiných kultur. Vědomá reflexe a akademicky i společensky odpovědné zprostředkování a rozvíjení evropských kulturních tradic se stávají nezbytnou podmínkou pro pracovníky v široké oblasti vzdělávání a kulturního působení ve státním i neziskovém sektoru, v médiích a řadě v dalších oblastí. Na tyto otázky bude zjevně kladen stále větší důraz, proto lze očekávat další růst zájmu o studium kulturních dějin.

Základem oboru přitom je historické studium jednotlivých oblastí kulturních dějin Evropy, především obecných dějin evropské kultury a vzdělanosti, náboženských dějin Evropy a evropské vizuální kultury. Jejich výuka je konstruována tak, aby vedle přehledu vývoje těchto oblastí od pravěku po současnost pokryla především ty aspekty evropských kulturních dějin, které mají aktuální relevanci a na něž či jejich nejrůznější reinterpretace je v současnosti navazováno a odkazováno. Z téhož důvodu jsou z časového hlediska „nadprezentována“ období tzv. dlouhého 19. století a 20. století, jejichž význam pro utváření moderní a současné evropské kultury je zásadní. Pro obor je přitom určující obsahové, teoretické a metodologické zvládnutí historické práce, to však neznamená rezignaci na interdisciplinární charakter studia. Naopak, specifikem oboru je důraz na integraci různých badatelských přístupů využívajících vedle historických věd rovněž teorií a metod společenských věd, religionistiky a dějin umění.


Studijní program je uskutečňován bez specializace.Poslední změna: 2. duben 2019 14:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám