Sociologie

Studium sociologie na FHS UK


Studium sociologie je na FHS UK široce představeno prakticky ve všech stupních studia, a to především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti, ale také v navazujícím magisterském či doktorském stupni.


Studium sociologie umožňuje zasadit detailní studie společenského života do kontextu širších sociálních i historických procesů. Všímá si přitom toho, jak jsou naše činy i myšlení utvářeny společností, ve které žijeme, i jak se podoba této společnosti vyvíjí a proměňuje. Proč děláme, co děláme a co to znamená mít moc? Jaké se v moderní společnosti objevují mechanismy zajištění a udržení moci? Co víme, co si myslíme, a jak to souvisí s tím, kde ve společnosti jsme? Jsou příležitosti a odměny ve společnosti spravedlivé, začínáme všichni na stejné startovní čáře?


Sociologii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Podívejte se na výběr z nabídky povinně volitelných kurzů v této disciplíně.


Poslední změna: 13. listopad 2019 17:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám