Psychologie

Fotograf: Jan Jirkovský


Studium psychologie je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě a nabízí základní přípravu v klíčových psychologických disciplínách, v hlavních teoriích a technikách užívaných v psychologii a zahrnuje také průpravu v oblasti realizace psychologického výzkumu. Znalostní základnu studia tvoří kurzy vývojové, sociální, kognitivní, srovnávací a evoluční psychologie a psychologie osobnosti, kterou mohou studenti rozšiřovat ve specializovaných kurzech z oblasti pedagogické a školní psychologie, adiktologie, mezikulturní psychologie, lidské sexuality, neverbální komunikace a studia kognitivních schopností papoušků šedých.


Psychologie na FHS UK klade důraz na studium člověka v různých životních kontextech, situacích a perspektivách a zdůrazňuje psychologii jako vědní disciplínu. Umožňuje a podporuje tedy nejen osvojení teoretických znalostí, ale také praktické zkušenosti v oblasti psychologického výzkumu. Proto je významnou součástí studia psychologie na FHS UK průprava v oblasti kvantitativně (experimentálně) i kvalitativně zaměřeného psychologického výzkumu. Psychologicky zaměřená pracoviště FHS UK jsou vybavena nadstandardním přístrojovým vybavením pro provádění psychologického výzkumu. Psychologové na FHS UK jsou zkušení akademičtí a vědečtí pracovníci aktivní v oblasti domácího i zahraničního výzkumu, tým psychologů doplňují také zkušení zahraniční lektoři.


Psychologii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Navazující magisterské studium


Doktorské studium


Podívejte se na výběr z nabídky povinně volitelných kurzů v této disciplíně.


Poslední změna: 31. březen 2022 14:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám