Umění


Studium umění je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Ve shodě s komplexním pojetím studia humanitní vzdělanosti má rozvíjení kreativity prostupovat nejen celé studium, ale i ostatní obory, a tak se tento bakalářský program soustřeďuje na pěstování odvahy studentů k osobitým tvůrčím přístupům, podporuje jejich cestu při hledání, chápání a rozvíjení tvořivosti.


Orientace kurzů je v zásadě dvojí: kurzy praktické, aktivizující a teoretické, reflexivní. Obecně se praktické kurzy zaměřují na literární tvorbu (kreativní psaní), kresbu a malbu, grafiku, grafický design, kaligrafii, hudbu, divadlo, film a video, intermédia, multimédia a digitální média. Teoretické, reflexivní kurzy jednak podávají hlubší vhled do uměleckých znakových systémů, jednak orientují studenty k otázkám analýzy umění a kultury v užším smyslu, případně k uplatnění v uměleckém a kulturním provozu. V těchto oblastech se také studenti mohou profilovat a mohou v nich nalézat témata svých bakalářských prací: dějiny moderního a současného výtvarného umění (včetně fotografie a architektury, hudby, divadla a filmu), teorie a kritika současného výtvarného umění, teorie fotografie, teorie písma, typografie, grafického designu, dějiny a teorie digitálního umění, kurátorství a kulturní politika.


Přestože kurzy kreativního modulu poskytují v teoretických oblastech většinou pouze základní orientaci, celková šíře zaměření Studia humanitní vzdělanosti doplněná silnou osobní angažovaností může absolventy studia dobře připravit pro jejich další přestup do speciálně zaměřených oborů.


Problematika dějin a teorie umění je na FHS UK zastoupena širokým spektrem kurzů na téma výtvarného umění a jeho významu v evropské i světové kultuře napříč různými historickými obdobími a uměleckými styly, evropskou i mimoevropskou architekturou od antiky po současnost, teoretickými otázkami možností čtení uměleckých děl a jejich významu, významu vizuality aj. Specifikem a výhodou je přitom možnost různých přístupů – historického, teoreticko-filosofického a kreativního – i jejich kombinace.


Umění a teroii umění můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Podívejte se na výběr z nabídky volitelných kurzů v této disciplíně.


Poslední změna: 13. listopad 2019 17:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám