Přerušení studia

Řízení o přerušení studia

 • Řízení o přerušení studia je zahájeno doručením žádosti na fakultu. Na zpracování je stanovena správní lhůta 30 dní. Studium se Vám tak nepřeruší dnem podáním žádosti.

 • Po zpracování žádosti Vám vydáme rozhodnutí o přerušení studia, případně zamítnutí. Toto rozhodnutí Vám zašleme poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu (doporučujeme, abyste si ji zkontrolovali v SIS v osobních údajích), nebo do Vaší datové schránky (máte-li ji vedenou na sebe jako fyzickou osobu). Rovněž dochází-li ke změně Vašich osobních údajů, do žádosti prosím uveďte už nové údaje.

 • Pokud se domníváte, že 30-denní lhůta již uplynula a vy stále nemáte v ruce rozhodnutí, můžete kontaktovat podatelnu a zjistit, kde se zásilka právě nachází.

 • Přerušení studia začíná až dnem nabytí právní moci rozhodnutí, což je dle správního řádu 30 dní ode dne doručení. Pokud chcete mít studium přerušené dříve než po uplynutí této zákonné lhůty, je potřeba se vzdát práva na odvolání (možnost je uvedena přímo na formuláři žádosti). Nezapomeňte, že pokud máte studium přerušeno, nemůže Vám již učitel zadat do SIS známky.

Přerušení studia a poplatky za studium

 • Pokud víte, že Vám vznikne poplatková povinnost a budete si chtít kvůli tomu studium přerušit, je třeba podat žádost s dostatečným časovým předstihem. S ohledem na lhůtu na vyřízení a doručení je to alespoň 45 dní před vznikem poplatku.

 • Specifická situace nastává v září s koncem akademického roku, kdy má záměr si studium přerušit velmi mnoho z vás. Pokud chcete mít od října studium opravdu přerušeno, žádost je třeba podat dříve než v září, a mít tak splněné studijní povinnosti dříve. Pokud si žádost podáte s koncem zkouškového období v září, pak je to samozřejmě v pořádku, ale téměř jistě se poplatku nevyhnete (pokud se Vás týká).

Přerušení studia na základě splněných povinností

 • Přerušit si studium můžete vždy po splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia. Podáte si pouze žádost a do dalšího úseku se v SIS nezapisujete.

 • Nezapomeňte, že dle Pravidel pro organizaci studia na fakultě je úsek studia ročník. Pro přerušení studia to znamená, že doporučujeme přerušit na celý úsek studia, tj. na dva semestry.

 • Pokud Vám chybí pouze napsat závěrečnou práci a všechny ostatní studijní povinnosti máte splněné, můžete si studium přerušit k termínu odevzdání bakalářské či diplomové práce dle harmonogramu akademického roku.

 • V případě odevzdání práce v letním semestru obecně platí, že si volíte ze dvou možných termínů právě jeden, k němuž přerušíte. Období mezi květnovým a červnovým termínem je příliš krátké na to, aby se přerušení studia prodlužovalo (vzhledem k lhůtě na vyřízení a doručení).

 • V případě, že máte studium přerušeno na základě splněných povinností a žádáte o jeho prodloužení, upozorňujeme, že Vám bude nastaveno automaticky do konce maximální doby studia.

Přerušení studia z vážných důvodů

 • Pokud se u vás vyskytnou nějaké závažné důvody, které Vám znemožňují studovat, můžete požádat o přerušení studia kdykoliv v průběhu akademického roku. Těmito důvody jsou:

  • vážné zdravotní důvody, které můžete doložit konkrétní lékařskou zprávou

  • mateřskou / rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, kterou doložíte buď kopií těhotenské průkazky nebo rodného listu dítěte.

  • péči o závislou osobu, kterou doložíte příslušným úředním potvrzením.

 • Doba přerušení studia z těchto důvodů se nezapočítává do Vaší maximální doby studia.

 • Pokud budete žádat o přerušení z důvodu těhotenství nebo mateřství, nemusíte již zvlášť podávat oznámení a tzv. uznaná doba rodičovství se Vám zaregistruje do SIS automaticky.

Konec doby přerušení studia

 • Existují dvě možné situace s koncem doby přerušení studia.

 • V případě, že se blíží konec přerušení Vašeho studia, nebo právě uplynulo, pak máte dvě možnosti:

  • Podat další žádost, a tím přerušení prodloužit.

  • Nebo kontaktovat studijní oddělení a požádat o aktivaci a zapsání se do studia.

  • Pokud se do studia nezapíšete, ani přerušení studia neprodloužíte, budete v SIS vyzváni k opětovnému zápisu do studia. Pokud se nezapíšete ani do stanoveného náhradního termínu, bude Vám studium ukončeno.

 • Druhou možností je, že máte studium stále přerušeno a chcete se do něj vrátit, pak pro Vás platí tento postup:

  • Na studijní oddělení je potřeba podat žádost o ukončení přerušení studia. Jedná se o případy, kdy máte studium přerušeno do konce maximální doby studia anebo o výjimečné případy, kdy chcete přerušení studia ukončit dříve, než máte vyznačeno na rozhodnutí a nastaveno v SIS.

  • Jelikož je v takovém případě potřeba vydat nové rozhodnutí, žádost podejte s 30-denním časovým předstihem, aby se stihla ve správní lhůtě vyřídit.


Poslední změna: 26. únor 2024 12:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám