Přerušení studia

Přerušení studia z osobních důvodů

Přerušit studium z osobních důvodů lze ve zkouškovém období vždy až po splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia. Pokud přerušujete tímto způsobem, není potřeba žádost ničím dokládat a do dalšího úseku se v SIS nezapisujete. Nezapomeňte, že dle nových Pravidel pro organizaci studia na fakultě je úsek studia ročník, nikoli semestr. Pro přerušení studia to znamená, že doporučujeme přerušit na celý úsek studia, tj. na dva semestry. Nicméně pokud už máte všechny studijní povinnosti splněny, máte dostatek kreditů, např. píšete pouze závěrečnou práci, můžete přerušit i na kratší dobu jednoho semestru.

Žádost o přerušení studia se podává na studijní oddělení. Buď osobně v úředních hodinách, nebo stačí formulář vhodit do podatelny v 5. patře, či poslat písemně poštou.

Přerušení studia z vážných důvodů

Pokud se u vás vyskytnou nějaké závažné důvody, které vám znemožňují studovat, můžete požádat o přerušení studia kdykoliv v průběhu akademického roku. Jedná se o vážné zdravotní důvody, nástup na mateřskou, popřípadě rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Takovou žádost je pak třeba doložit konkrétní lékařskou zprávou, kopií těhotenské průkazky, nebo rodného listu dítěte, na jehož základě bude moci proděkan o přerušení studia rozhodnout. Pokud vám bude kladně vyhověno, studium je vám pak přerušeno minimálně do konce úseku studia. Pokud budete žádat o přerušení z důvodu těhotenství nebo mateřství, nemusíte již zvlášť podávat oznámení, tzv. uznanou dobu rodičovství vám zaregistrujeme do SISu automaticky.


Rozhodnutí o přerušení studia

Na vyřízení žádosti je v obou případech stanovena lhůta 30 dní ode dne zaevidování žádosti. Výsledkem je vydání o rozhodnutí o přerušení studia, případně zamítnutí žádosti. Toto rozhodnutí vám bude doručeno poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu, která je uvedena v SISu (doporučujeme, abyste si tak opravdu zkontrolovali své doručovací údaje v SIS v osobních údajích).

Dle správního řádu nabude rozhodnutí právní moci za 30 dní ode dne doručení. Tzn., že studium do té doby v SIS přerušeno nemáte. Pokud chcete mít studium přerušené dříve než po uplynutí této zákonné lhůty, je potřeba se vzdát práva na odvolání. Buď rovnou podpisem na žádosti, nebo prostřednictvím přiloženého formuláře, ke stažení zde. Upozorňujeme, že pokud je studium přerušeno, nemůže vám již učitel zadat do SISu žádné známky.


Uplynutí doby přerušení studia

Na blížící se konec doby přerušení vašeho studia vás upozorní email ze strany studijního oddělení. Zpravidla máte dvě možnosti: buď to se rozhodnout v přerušení studia pokračovat, a podat tak na studijní oddělení další žádost. Druhou možností je se vrátit do studia. Pro aktivaci studia stačí napsat e-mail na studijní oddělení.

Pokud do studia nenastoupíte, ani přerušení studia neprodloužíte, budete nejprve vyzváni k opětovnému zápisu do studia. Pokud se nezapíšete ani do stanoveného náhradního termínu, bude vám studium ukončeno.


Poslední změna: 4. říjen 2019 15:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám