Přerušení studia

Řízení o přerušení studia

 • Řízení o přerušení studia je zahájeno doručením žádosti na fakultu. Na zpracování je stanovena správní lhůta 30 dní. Studium se vám tak nepřeruší dnem podáním žádosti.

 • Výsledkem je vydání o rozhodnutí o přerušení studia, případně zamítnutí žádosti. Toto rozhodnutí vám bude doručeno poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu, která je uvedena v SIS (doporučujeme, abyste si ji opravdu zkontrolovali v SIS v osobních údajích), případně elektronicky datovou schránkou.

 • Přerušení studia začíná až dnem nabytí právní moci rozhodnutí, což je dle správního řádu za 30 dní ode dne doručení. Pokud chcete mít studium přerušené dříve než po uplynutí této zákonné lhůty, je potřeba se vzdát práva na odvolání (možnost je uvedena přímo na formuláři žádosti). Nezapomeňte, že pokud máte studium přerušené, nemůže vám již učitel zadat do SISu žádné známky.

 • Pokud se vám blíží poplatková povinnost, doporučujeme podat žádost s dostatečným časovým předstihem. Vzhledem k uvedeným lhůtám jsou to cca dva měsíce před vznikem poplatku (např. pokud má poplatek vzniknout na začátku dalšího školního roku, tj. v říjnu, žádost o přerušení doporučujeme podat již během letních prázdnin).

Přerušení studia z osobních důvodů

 • Přerušit studium z osobních důvodů lze vždy po splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia. Podáte si pouze žádost a do dalšího úseku se v SIS nezapisujete.

 • Nezapomeňte, že dle Pravidel pro organizaci studia na fakultě je úsek studia ročník, nikoli semestr. Pro přerušení studia to znamená, že doporučujeme přerušit na celý úsek studia, tj. na dva semestry. Nicméně pokud už máte všechny studijní povinnosti splněny, máte dostatek kreditů, např. píšete pouze závěrečnou práci, můžete přerušit i na kratší dobu.

Přerušení studia z vážných důvodů

 • Pokud se u vás vyskytnou nějaké závažné důvody, které vám znemožňují studovat, můžete požádat o přerušení studia kdykoliv v průběhu akademického roku. Jedná se o vážné zdravotní důvody, nástup na mateřskou, popřípadě rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte.

 • Takovou žádost je pak třeba doložit konkrétní lékařskou zprávou, kopií těhotenské průkazky, nebo rodného listu dítěte, na jehož základě bude moci proděkan o přerušení studia rozhodnout.

 • Pokud vám bude kladně vyhověno, doba přerušení studia z těchto důvodů se pak nepočítá do vaší maximální doby studia.

 • Pokud budete žádat o přerušení z důvodu těhotenství nebo mateřství, nemusíte již zvlášť podávat oznámení, tzv. uznanou dobu rodičovství vám zaregistrujeme do SIS automaticky.

Uplynutí doby přerušení studia

 • Na blížící se konec doby přerušení vašeho studia vás upozorní email ze strany studijního oddělení. Zpravidla máte dvě možnosti:

 • Buď v přerušení studia pokračovat, a podat tak na další žádost. Nebo napsat e-mail na studijní oddělení a požádat o aktivaci studia.

 • Pokud se do studia nezapíšete, ani přerušení studia neprodloužíte, budete nejprve vyzváni k opětovnému zápisu do studia. Pokud se nezapíšete ani do stanoveného náhradního termínu, bude vám studium ukončeno.Poslední změna: 7. leden 2021 11:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám