V září proběhla letní škola pro studenty oboru Liberal Arts and Humanities

V září proběhla letní škola pro studenty oboru Liberal Arts and Humanities

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy uspořádala na konci září Letní školu pro zahraniční studenty oboru Liberal Arts and Humanities. Budoucí studenti se tak mohli na neformální půdě poprvé seznámit s pravidly a povinnostmi studenta FHS, poznat se s některými vyučujícími, poslechnout si zajímavé přednášky a v neposlední řadě se seznámit se samotným přístupem ke studiu, který naše fakulta nabízí. Mezi přednášejícími nechyběl Jan Sokol nebo Roman Zaoral.Letní škola, které se zúčastnilo na dvě desítky budoucích zahraničních studentů, proběhla v Kutné Hoře. Uspořádání této akce v jednom z historicky nejvýznamnějších českých měst není náhoda. Historii Kutné Hory byla věnována i jedna z přednášek a pro samotné studenty byl pobyt na místě, tak významně spjatým s historií, minimálně inspirující. „Staletí historie na každém rohu je často něco, co ze svých domovin neznají,“ jak připomíná hlavní pořadatel Letní Školy Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
V letošním roce došlo také k výraznému navýšení zájmu zahraničních studentů o studium na naší fakultě. Zároveň se proměnila škála zemí, ze kterých studenti pochází. Na Letní škole se tak s podobou studia seznamovali nejen studenti pocházející ze zemí jako je Slovensko, Španělsko nebo Rusko, ale i z Číny, Jižní Koreje nebo Ghany. Zároveň již většina těchto studentů nepochází z Ruska jako v minulých letech, ale zásadní podíl zahraničních studentů dnes tvoří ti, pocházející ze Spojených států amerických. Za nárůstem zájmu o studium na FHS stojí dle Milana Hanyše kvalitní propagace fakulty a unikátnost studijního programu, který svou podobou umožňující individuální profilaci a kombinací antropologie, filosofie a historie nemá v Evropě obdoby. Podoba studijního programu je ale jen jednou z motivací, které studenty do Prahy přivádějí. Jde také o poměr kvality a ceny studia, toleranci a otevřenost naší společnosti a v neposlední řadě o atraktivitu Prahy jako takové.   


Podoba Letní školy tak, jak na konci září proběhla, se osvědčila a zahraniční studenti, kteří se zatím ke studiu na FHS UK připravují, s ní tak mohou příští rok počítat.


Sára Wienerová

9. 11. 2017


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám