Podpora studentského života

 • Rozdělování finanční podpory na zájmovou činnost studentů FHS UK se řídí opatřením děkana č. 2/2021.


 • O rozdělení, případně neudělení, finanční podpory jednotlivým projektům rozhoduje děkan. K jednotlivým žádostem vydává stanovisko hodnotící komise, kterou je studentská kurie AS FHS UK.


 • Základní dokumenty a formuláře žádostí naleznete zde.


 • Žádosti o jednorázovou finanční podporu lze podávat třikrát ročně vždy v následujících termínech:

  • nejpozději k 28. únoru - k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 31. března


  • nejpozději k 30. dubnu - k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 31. května


  • nejpozději k 15. říjnu - k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 15. listopadu


 • Žádosti o pravidelnou finanční podporu na následující kalendářní rok lze podávat jedenkrát ročně vždy v termínu 1. - 31. října běžného kalendářního roku. Hodnotící komise k nim zaujme stanovisko do 30. listopadu daného kalendářního roku, v němž byly žádosti podány.

  Pro pravidelnou finanční podporu platí pro projekty realizované v roce 2021 tento rok přechodné ustanovení podle čl. 8 odst. 3 opatření děkana č. 2/2021.


Nejbližší termín zasedání hodnotící komise:

čtvrtek 15. dubna od 16,00 hod.

Jednání komise bude veřejné a bude probíhat on-line přes platformu MS Teams.

Odkaz pro připojení bude včas zveřejněn.


PODANÉ ŽÁDOSTI k 31. 3. 2021:

KORIDOR, filosofický spolek při FHS UK

- žádost o pravidelnou finanční podporu na druhé vydání čítanky Hledání ztraceného smyslu práce


STUDENTI FHS UK, z.s.

- žádost o pravidelnou finanční podporu na vydávání časopisu Humr

- žádost o pravidelnou finanční podporu na projekt ,,Letní akce"


Průběh jednání komise a informace pro účastníky řízení

V hodnotící komisi zasedají všechny členky a členové studentské komory Akademického senátu FHS UK, kteří budou předem seznámeni s obsahem žádostí.

Aby mohli kvalifikovaně zaujmout stanovisko k podaným žádostem, důrazně doporučují, aby své žádosti přišli představit zástupci/zástupkyně žádajících stran a mohlo tak dojít případně i k diskusi před závěrečným hlasováním.

Nezúčastní-li se žádající, připraví se o možnost obhájit své žádosti, a v takovém případě bude hodnotící komise postupovat pouze podle informací v písemné žádosti.

Neprodleně po společné diskusi mezi hodnotící komisí a zástupci spolků si komise může vzít krátký čas na rozmyšlenou. Následně představí finální stanovisko, které bude upravovat částky, o které spolky žádají, tak aby nepřesahovaly maximální výši příspěvku, který fakulta poskytuje, a bude zahájeno hlasování komise.

Z celého zasedání bude pořízen zápis, ve kterém bude zaznamenán postup hodnotící komise.


Agáta Hrdličková

mísopředsedkyně studentské komory AS FHS UK


Kontakty:

Facebook - studentská komora AS FHS UKPoslední změna: 9. duben 2021 10:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám