Podpora studentského života

AKTUALITY

 • Zasedání hodnotící komise ve věci žádostí o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti studentů FHS UK podané do 30. 4. 2022 se uskuteční online 15. května 2022 od 21:00 hod.

  Bližší informace najdete zde.

  (3. 5. 2022)


 • Přijímání žádostí o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti studentů FHS UK bylo ukončeno 30. 4.

  O další jednorázovou podporu budete moci požádat do 15. 10. 2022.

  (3. 5. 2022)


 • Žádosti o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti studentů FHS UK můžete zasílat nejlépe elektronicky na adresu nejpozději do 30. 4. 2022 do 0:00 hod. Hodnotící komise bude k podaným žádostem zasedat nejpozději 31. 5. 2022.

  Více informací a formulář žádosti najdete přímo v opatření děkana č. 2/2021.

  (18. 3. 2022)


 • Přijímání žádostí o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti studentů FHS UK bylo ukončeno 28. 2.

  O další jednorázovou podporu budete moci požádat do 30. 4. 2022.

  (1. 3. 2022)


Archiv AKTUALITVŠEOBECNÉ INFORMACE

 • Rozdělování finanční podpory na zájmovou činnost studentů FHS UK se řídí opatřením děkana č. 2/2021.

  Základní informace, jak postupovat při podávání žádostí, a všechny potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.


 • O rozdělení, případně neudělení, finanční podpory jednotlivým projektům rozhoduje děkan. K jednotlivým žádostem vydává stanovisko hodnotící komise, kterou je studentská kurie AS FHS UK.


 • Žádosti o JEDNORÁZOVOU FINANČNÍ PODPORU lze podávat třikrát ročně vždy v následujících termínech:


  • nejpozději k 28. únoru - k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 31. března


  • nejpozději k 30. dubnu - k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 31. května


  • nejpozději k 15. říjnu - k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 15. listopadu


 • Žádosti o PRAVIDELNOU FINANČNÍ PODPORU na následující kalendářní rok lze podávat jedenkrát ročně vždy v termínu 1. - 31. října běžného kalendářního roku. Hodnotící komise k nim zaujme stanovisko do 30. listopadu daného kalendářního roku, v němž byly žádosti podány.


Poslední změna: 3. květen 2022 12:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám