Podpora studentského života

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Podmínky pro podávání žádostí o finanční podporu zájmové činnosti studentů FHS UK jsou definovány opatřením děkana č. 13/2022.


  • Webový formulář, jehož prostřednictím můžete žádost podat, najdete přímo u výše uvedeného opatření děkana.

    Před vyplněním formuláře Vám doporučujeme zmíněné opatření děkana k prostudování.


  • Žádosti lze podávat průběžně, kdykoli během roku. Pouze v období letních prázdnin musíte počítat s delší dobou vyhodnocení žádosti. Veškeré informace k uvedenému najdete přímo v opatření děkana.


  • K podaným žádostem a požadované výši finanční podpory se vyjadřuje kolegium děkanky, o přiznání finanční podpory posléze rozhoduje děkan. Stanoviska kolegia děkanky k jednotlivým žádostem, jakož i návrhy na výši finanční podpory těmto žádostem, jsou součástí zápisů z pravidelných zasedání kolegia děkanky, které jsou veřejně dostupné na webu fakulty.


  • Přehled podaných žádostí a všech souvisejících náležitostí, najdete na tomto webu pod záložkou "Přehled podaných žádostí".


  • Máte dotaz ohledně podpory zájmové činnosti studentů FHS UK? Kontaktujte nás e-mailem na adrese .


Archiv AKTUALIT starého webuPoslední změna: 1. září 2023 11:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám