Kolegium děkana

  • Kolegium děkana je poradním orgánem děkana v řešení otázek týkajících se fakulty a jejích dalších součástí.

  • Jednání kolegia děkana není veřejné a mohou se ho účastnit pouze členové kolegia, případně další pozvané osoby.

  • Členy kolegia děkana jsou zpravidla proděkani a tajemník fakulty. Děkan a kolegium tvoří vedení fakulty. Schůzí kolegia se může účastnit i předseda senátu.

  • Kolegium děkana není voleným orgánem fakulty. O složení kolegia děkana rozhoduje děkan fakulty, avšak o svém záměru odvolat nebo jmenovat proděkany musí informovat akademický senát fakulty. Počet členů kolegia není stanoven.

  • O jednání kolegia se pořizuje zápis, který je pravidelně elektronicky rozesílán vedoucím pracovníkům fakulty.


Složení kolegia děkana FHS UK

děkan

proděkan pro pregraduální studia:

proděkan pro doktorská studia:

proděkan pro vědu a výzkum:

proděkan pro zahraniční styky:

proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu:

proděkan pro rozvoj:

tajemník:

předseda AS FHS UK:

člen kolegia děkana

člen kolegia děkana

člen kolegia děkana

člen kolegia děkanaPoslední změna: 9. říjen 2019 11:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám