Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Na fakultě působí také rozšířené kolegium děkana.


Složení kolegia děkana FHS UK

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu

proděkan pro informační systémy


doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

proděkan pro zahraniční styky


Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

proděkan pro doktorská studia


prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

proděkan pro habilitační a jmenovací řízení


doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum


Mgr. Jan Tuček

proděkan pro rozvoj


Mgr. Richard Zika, Ph.D.

proděkan pro pregraduální studia


Mgr. Karel Strnad

tajemník


Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

člen kolegia děkanaPoslední změna: 16. září 2021 14:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám