Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení

Zuzana Havrdová a kol.

Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení


Vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-14-2,počet stran102.


Autorský kolektiv pod vedením dr. Zuzany Havrdové, která je též autorkou práce o supervizi v sociální práci Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb, nabízí nový pohled na problematiku supervize, kterým je sledování supervize v kontextu  kultury organizace.

Publikace příspívá k vědecké diskusi orientované na problematiku supervize v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby.


Zuzana Havrdová a kol.   Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám