Hašek a válka

Jaroslav Novotný (ed.)

Hašek a válka


ISBN: 978-80-239-8832-1. Vydala UK FHS, 2007.


Útlá kniha je de facto výstupem z konference „Válka a její literární zpodobnění jako echo dějinného ustavení otevřenosti člověka světu“, která proběhla v červnu 2006 v Lipnici nad Sázavou. Východiskem konferenčního pokusu je konfrontace dvou filosoficko-literárních interpretací Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka, z nichž jedna pochází od S. Richterové a druhá od P. Blažíčka. V publikaci jsou texty Ladislava Benyovszkého, Jaroslava ého Jakuba Češky, Josefa Kružíka, Aleše Nováka, Richarda Ziky, Jakuba Marka. Zajímavá je přítomnost Haškova vnuka Richarda, jehož text publikaci uzavírá.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám