• Aktuality

Aktuality

13. března 2024

Vyšel sborník Národní ceny kariérového poradenství 2023. FHS tuto cenu vyhrálo s kurzem CŽV


"Tvořit prostor pro vzdělávání kariérových poradců bylo něčím, co tu chybělo. Mimořádně mě na celé věci těší, že se skutečně krásně propojil neziskový a akademický sektor, navzdory odlišným formám fungování. Prošlapali jsme možná cestu něčemu, co může inspirovat jiné," popisovala souvislosti vzniku programu celoživotního vzdělávání

Kariérového poradenství v loňském rozhovoru jeho garantka docentka Gabriela Málková. Že byl nastavený směr zahrnující i spolupráci s Centrem kompetencí správný, svědčí Národní cena kariérového poradenství, kterou program FHS obdržel na konci loňského října.


Nedávno vydaný sborník, dostupný i na stránkách pořadatelské organizace Euroguidance, jenž shrnuje příklady dobré praxe rozvoje kariérového poradenství, pokazuje mimo jiné na to, že "(a)ktivita je jedinečná v tom směru, že akademická sféra, konkrétně Fakulta humanitních studií UK, zajišťuje zázemí pro realizaci vzdělávacího programu a garantuje jeho kvalitu a neziskový sektor, v tomto případě Centrum kompetencí, zprostředkovává odborníky z praxe, již zajišťují obsah kurzu a zároveň umožňují kvalifikační zkoušku v roli autorizované osoby podle standardu NSK," a vyzdvihuje tak propojení dvou typů institucí.


S novým semestrem začal další běh kurzu Kariérové poradenství, přičemž vzhledem k úspěchu se počítá s jeho spuštěním také v roce 2025. "Baví mě na tom i to, že jako kariérové poradkyně můžeme pomoci rozvíjet jednotlivce tak, aby opravdu šli za svým, naplňovali svoje silné stránky. Mnohdy se s tímto aspektem na školách nebo pak i v dospělosti nepracuje a potenciál lidí zůstává skrytý a neobjevený", uvedla jeden z přínosů kariérového poradenství účastnice programu Renata Knittelová v našem loňském rozhovoru.


Sborník Národní ceny kariérového poradenství 2023 ke stažení


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám