Postup do dalšího úseku studia

Pokud studujete a chcete ve studiu pokračovat i nadále, musíte na konci každého úseku studia (tj. ročníku) splnit několik podmínek, jejichž nedodržení může být důvodem k ukončení studia ze strany fakulty. Jedná se o tyto podmínky:


Získání počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku

Splnění povinných zkoušek

Zápis do dalšího úseku studia v SIS

Dodržení lhůty pro maximální dobu studia


Získání počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku

Bc. studium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.-6. ročník

Standardní počet kreditů

60

120

180

180

Minimální počet kreditů

50

100

150

160


NMgr. studium

1. ročník

2. ročník

3.-5. ročník

Standardní počet kreditů

60

120

120

Minimální počet kreditů

50

100

100


Základem úspěchu pro splnění tohoto požadavku je to, že si při zápisu předmětů nejprve zapíšete dostatečný počet kreditů. Důrazně doporučujeme zapsat si zvláště v počátku studia více předmětů než je minimální počet kreditů, a mít tak rezervu pro případ, že by se vám nepovedlo splnit některou z povinných zkoušek.

Splnění povinných zkoušek

  • Dle Pravidel pro organizaci studia FHS musí student splnit zapsanou povinnou zkoušku nejpozději do konce následujícího úseku studia, tj. ročníku. Povinné zkoušky jsou studentům zaregistrovány Sekretariátem programu SHV, nebo na magisterském programu na začátku období pro registraci kurzů.

Zápis do dalšího úseku studia v SIS

  • Pokud chcete ve studiu pokračovat i v nadcházejícím úseku studia, je třeba se zapsat do dalšího úseku studia v SIS (Výsledky zkoušek-prohlížení – Kontroly). Po spuštění kontroly pro postup do dalšího úseku studia kliknete na Zapsat do dalšího úseku studia.

  • Úsekem studia je ročník a zapisujete se tedy jednou za rok po skončení výuky v letním semestru. V případě, že se do stanoveného termínu nezapíšete, bude to chápáno tak, že již o studium nemáte zájem a bude vám ukončeno studium.

  • Do dalšího úseku studia se nezapisujete, pokud studium přerušujete, nebo jej budete absolvovat.

Dodržení lhůty pro maximální dobu studia

  • Konečnou lhůtou každého studia je tzv. maximální doba studia. Maximální délka bakalářského studia je 6 let (3+3 roky), navazujícího magisterského studia 5 let (2+3 roky) a doktorského studia 8 let (3+5 let, resp. 4+4 roky - viz čl. 9, odst. 1 SZŘ UK). Maximální doba studia se počítá od prvního dne akademického roku, do něhož se student zapsal. Do maximální délky studia se započítává samotné studium, výjezdy do zahraničí i přerušení studia.

  • Pokud by konec takto stanovené maximální doby studia připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím běžného kalendářního roku, prodlužuje se maximální doba studia tak, aby její konec připadl na 30. září téhož kalendářního roku. Překročení této lhůty je důvodem k zahájení řízení o ukončení studia.


Poslední změna: 7. prosinec 2022 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám