Úvod do filosofického myšlení

Ladislav Benyovszky a kolektiv

Úvod do filosofického myšlení


ISBN 978-80-7380-040-6.


Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007. Formát A5, počet stran: 558.


Široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filosofie. Jejím cílem je seznámit studenty s filosofickým myšlením, s jeho základními způsoby a styly a s těmi filosofickými koncepty, které jako netematizovaná „samozřejmá“ přesvědčení vstupují do jejich života i do jimi studovaných disciplin, s cílem kultivovat jejich odbornou práci i lidství vůbec.

Co se týče konkrétní povahy a struktury, kniha je tvořena třemi oddíly. Oddíl první (Filosofie jako překonání naivity – ob­rácený svět) je přípravný. Jeho základním smyslem ještě není získání faktických znalostí z „oboru“ filosofie, nýbrž příprava čtenáře pro úkol re­cepce faktické filosofické problematiky. Oddíl druhý a třetí (věcný zá­klad členění je objasněn v práci samé) usiluje o seznámení se základními problémy a přístupovými cestami filosofie. Učebnice je koncipována systematicky, ale při respektování pokynů autorů uvedených v jejím úvodu, lze ji číst i historicky (například při návaznosti četby §15, §44, §57 získá čtenář úvodní představu o celku filosofie Platónovy apod.).


Ladislav Benyovszky a kolektiv   Úvod do filosofického myšlení


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám