Děkanát

O děkanátu

Děkanát je výkonným aparátem fakulty, jehož úkolem je zabezpečovat administrativní chod a hospodářskou činnost fakulty. Úkoly děkanátu jsou vymezeny především statutem fakulty, příp. vnitřními předpisy fakulty a opatřeními děkana či děkanky.


Děkanát zabezpečuje po materiální a administrativní stránce především činnost děkana či děkanky, tajemníka fakulty, proděkanů a proděkanek, fakultního senátu, vědecké rady, disciplinární komise.


Sídlo děkanátu fakulty se nachází na adrese Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8.


Oddělení je podřízeno příslušnému proděkanovi či proděkance nebo tajemníkovi fakulty a plní jimi uložené úkoly. Proděkani, proděkanky a tajemník fakulty spravují jim svěřená oddělení po provozní, koncepční a pracovněprávní stránce.


Základními pracovišti děkanátu zabezpečujícími jeho činnost jsou oddělení, případně další pracoviště.


Na fakultě působí tato pracoviště děkanátu:Poslední změna: 4. červen 2024 13:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám