Rozvoj


Vážení kolegové, vážené kolegyně,


dovoluji si vás upozornit na změnu termínu dodávání podkladů pro výplatu účelových STIPENDIÍ, a sice do 10. dne příslušného měsíce.

Prosím vás o dodržení tohoto závazného termínu a o případné informování dalších oprávněných spolupracovníků.

Zároveň upozorňuji na nutnost uvedení řádného zdůvodnění jakéhokoliv návrhu.


Aktuality

ČÍSLA ÚČETNÍCH STŘEDISEK PROJEKTŮ podaných v rámci Institucionálního plánu FHS UK na rok 2016 - 2018


23607301

Alt Jaroslav

Vnímání uměleckého díla v čase I a II

23607302

Altová Blanka

Obrazy z dějin českého národa (19. stol.). 

23607303

Jantulová&spoluř.

Inovace studijních materiálů a e-learningových nástrojů pro předmět 

23607304

Jurková / Reyes

Etnomuzikologie_letní kurz

23607305

Jurková Zuzana

Mezinárodní letní škola romské hudby 2016 a 2018 / židovské 2017

23607306

Kučera_studenti

Vytvoření tvůrčího studentského prostoru za účelem inovace vzděl. činn

23607307

Pavel Mücke

Inovace studijního předmětu "Interdiscipli. studium soudobých dějin..."

23607308

Novotná&spoluř.

Terénní antropologická praxe

23607309

Pinc Zdeněk

On-line kurátorství obsahu pro předmět Oikuménou časem a prostorem

23607310

Seidlová_Málková

Vzdělávání pro konkurencesch. v oblasti užívání nástrojů stati. analýz 

23607311

Slavková_student

Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice I and II

23607312

Verbuč / Jurková

Pražské hudební světy / Hudba v socialismu

23607313

Vrzáček

Další profilování a inovování studijního programu na KŘS

23607314

Wolfová_student

Rozšíření vyučovaných antropologických předmětů


Vyhodnocení vnitřní fakultní soutěže projektů podávaných v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro rok 2016 - 2018


SEZNAM PODANÝCH PROJEKTŮ S PŘIDĚLENÝMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY na rok 2016 - 2018


Vyhlášení vnitřní fakultní soutěže na projekty v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro rok 2016 - 2018


Informace - studenti

Informace - učitelé

Vyhlášení

Formulář - žádost

Formulář - rozpočet


Podklad k vyplacení stipendia


Centralizované rozvojové projekty pro rok 2016


Informace

Formulář - anotace

Formulář - program č.1Kontakt

Oddělení pro rozvoj UK FHS

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

kancelář 6005 (6. podlaží)


e-mail:

telefon: + 420 251 080 202

fax: +420 251 620 611

 http://fhs.cuni.czLidé

Mgr. Jan Tuček

Michaela Šindelková

proděkan pro rozvoj

asistentka oddělení pro rozvoj

mobil: + 420 731 169 782

e-mail:

e-mail:


Poslední změna: 6. březen 2018 13:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám