Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918 – 2016)

Blanka Soukupová, Magdaléna Myslivcová a kol.

Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918 – 2016)


ISBN 978-80-7571-000-0, vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Počet stran: 216, brož., formát B5, ed. řada Urbánní studie, sv. 11.


Závěrečná syntetizující kolektivní monografie českých, slovenských, polských a rakouských autorů je věnována mýtům a „realitě“ vybraných středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Varšava, Krakov a Vídeň) v letech 1918-2016. Kniha analyzuje funkci mýtů při formování národních a nadnárodních identit ve čtyřech transparentních obdobích: v období meziválečném, v období druhé světové války, v období poválečném a v období po roce 1989 (pochopitelně s jistými časovými přesahy a s jistými národními zvláštnostmi historické periodizace). Kniha vychází v národních jazycích řešitelů grantu GA ČR (v češtině, slovenštině, polštině, němčině) a v zestručněné německé mutaci.


Blanka Soukupová, Magdaléna Myslivcová a kol. Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918 – 2016)
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám