Libor Prudký (ed.) a kol.: Analýza a možnosti zkoumaných krajů

ISBN: 978-80-7571-003-1. Vydala Fakulta humanitních studií UK, počet stran: 309.


Elektronická verze publikace


Anotace

Základním badatelským zaměřením projektu The Contribution of Higher Education Institutions to strengthen socio-economic development of Peripheral Regions in Norway and the Czech Republic je poznat a vyhodnotit problematiku vzájemného aktivního ovlivňování a spolupráce regionů a v nich působících vysokých škol. Tak je formulován i cíl výzkumu projektu.


Uvedená problematika bude v projektu předmětem výzkumu v periferních regionech v České republice a v Norsku a na vysokých školách, které v těchto regionech působí. Znamená to, že zásadní bude zaměření na eliminaci zaostávání a na rozvojové možnosti regionů i vysokých škol. Cílem je připravit implementační nástroj pro zlepšení uvedené spolupráce a dosáhnout co nejlepšího využití možností rozvoje regionů prostřednictvím jasně formulovaných potřeb vzhledem k vysokým školám (pomocí výzkumu, vzdělávání i aktivit „třetí role“) a kulturně-humanitního působení regionů na rozvoj vysokých škol. Souvisejícím cílem je vytvořit pevné základy pro dlouhodobou spolupráci mezi různými aktéry v regionech a na vysokých školách. Tento cíl vychází z přesvědčení, že spolupráce regionů a vysokých škol povede k nárůstu kvality práce na obou stranách a zvýší kvalitu života v regionech.


Poslední změna: 11. leden 2024 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám