Věra Sokolová, Ľubica Kobová (eds.): Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe

ISBN 978-80-7571-038-3. Vydala Fakulta humanitních studií UK, počet stran: 605.


Věra Sokolová, Ľubica Kobová (eds.) Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe

KOUPIT


Studenti a zaměstnanci FHS UK mohou knihu pořídit za zvýhodněnou cenu v Knihovně FHS UK.


Anotace

Publikace souhrnně představuje hlavní myšlenky z celoživotního díla Hany Havelkové. Obsahuje šestnáct zásadních textů z její rozsáhlé bibliografie od začátku devadesátých let 20. století do současné doby, v nichž Hana Havelková formulovala své stěžejní argumenty, koncepty a teorie. Původní texty Hany Havelkové jsou doplněny o dvacet pět příspěvků jejích kolegyň a kolegů, kteří se nechávají inspirovat tematickým zaměřením jejího díla, rozvíjejí její myšlenky, vzdávají hold její vědecké i pedagogické kariéře a v neposlední řadě její charismatické osobnosti.


Hana Havelková (1949) je mezinárodně uznávaná myslitelka a autorka více než osmi desítek publikací v českém, anglickém a německém jazyce. Formulovala v nich řadu originálních, složitě provázaných hypotéz a argumentů o feministické politické filozofii, genderové teorii kultury a společnosti, feministické epistemologii, ženách ve vědě a reprezentaci žen v politice, médiích a veřejném diskurzu.


Poslední změna: 11. leden 2024 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám