Milan Hanyš (ed.), Tomáš W. Pavlíček (ed.).: Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky

ISBN 978-80-8830-409-8. Vydaly společně Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Fakulta humanitních studií UK, počet stran: 440.


Milan Hanyš (ed.), Tomáš W. Pavlíček (ed.). Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky

KOUPIT


Anotace

Kniha představuje témata, která stojí v centru zájmu Miloše Havelky, významného českého sociologa, filosofa a doyena oboru historická sociologie. Původní příspěvky domácích a zahraničních historiků, sociologů, filosofů, antropologů a umělců originálním způsobem přispívají do diskuze o badatelsky aktuálních problémech, jako jsou symbolická centra české kultury a politiky, spory o smysl českých dějin, reflexe krize demokracie, politiky paměti nebo metodologie historiografie. Jednotlivé autorské kapitoly svou tematickou šíří odkazují k rozsáhlým odborným zájmům jubilanta a svědčí o důležité roli Miloše Havelky při formování několika generací badatelů v oborech historie, sociologie a filosofie.


Poslední změna: 11. leden 2024 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám