Tomáš Korbel. Čeští architekti a stavitelé v 19. století: Profesní a společenský vzestup

ISBN 978-80-7571-087-1. Vydala Fakulta humanitních studií UK, počet stran 315.


Publikace se zaměřuje na téma profesního a společenského vzestupu českých architektů a stavitelů v 19. století. Na pozadí formování moderního systému stavitelského a architektonického vzdělávání, práva a správy jsou jednotlivé znaky profesionalizace sledovány na konkrétních případech kariérní dráhy architektů a stavitelů – spolužáků Josefa Hlávky (1831–1908) z pražské polytechniky. Práce je koncipována na průsečíku dějin technického vzdělání (dějiny vysokého technického a uměleckého školství), dějin umění a de facto sociologicko-prosopografického přístupu (kolektivní biografie) k dějinám konstituování společenských elit a dějinám hospodářství a stavebního podnikání v modernizačním procesu 19. století. Za disertační práci, která byla výchozím materiálem pro tuto knihu, získal autor Cenu Josefa Hlávky, která je každoročně udělována studentům vysokých škol za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.


Tomáš Korbel: Čeští architekti a stavitelé v 19. století. Profesní a společenský vzestup

KOUPIT


Studenti a zaměstnanci FHS UK mohou knihu pořídit za zvýhodněnou cenu i v Knihovně FHS UK.


Poslední změna: 29. srpen 2022 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám