Alexandra Brocková: Ne-místné místo člověka. Giovanni Pico della Mirandola, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, Max Picard

ISBN 978-80-7571-113-7 / ISBN 978-80-7571-114-4 (e-pdf). Vydala Fakulta humanitních studií UK, počet stran 163.


Alexandra Brocková: Ne-místné místo člověka. Giovanni Pico della Mirandola, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, Max Picard

KOUPIT


Studenti a zaměstnanci FHS UK mohou knihu pořídit za zvýhodněnou cenu v Knihovně FHS UK.


Anotace

Studie sleduje téma postavení člověka a z něj plynoucí nárok na vedení svého života skrze výkon volby z možností, jak být. V názvu zaznívá, že postavení člověka nemá povahu nějakého předem určeného pevného místa. Člověk vedením svého života své místo spoluurčuje a nachází. Tato práce propojuje související filosofémata a jejich vypracování u Giovanniho Pika z Mirandoly, Blaise Pascala, Sørena Kierkegaarda a Maxe Picarda.


Poslední změna: 20. květen 2024 09:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám