OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 - 2013

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 - 2013
Co je operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie(EU).
Kde získat další informace o OP VK?


Informace o OP VK je možné nalézt na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz i stránkách krajů ČR, případně na centrálních webových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz. Případné dotazy je možné zasílat na elektronickou adresu opvzdelavani@msmt.cz
Na co se OP VK zaměřuje?


OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace sploupráce participujících subjektů.
Cíle OP VK


Globálním cílem OP VK 2007-2013 je rozvoj vzdělaností společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek výzkumu a vývoji.


Specifické cíle OP VK jako cesty k naplnění globálního cíle:

1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání

2. Inovace v oblasti terciálního vzdělávání

3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů

4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám