Aktuálně řešené projekty

I. Výzkumné a nevýzkumné projekty financované z grantů externích poskytovatelů

 • NPO_UK_MSMT-2114/2024-4 Zelené dovednosti na UK

  Poskytovatel podpory: MŠMT

  Odborný garant: Markéta Zandlová, Ondřej Špaček

  Správce grantu: Markéta Zandlová, Ondřej Špaček

  Termín realizace: 1.1.2024 - 31.12.2025

  Celkové náklady: 3 831 044,32 Kč


 • EHP-BFNU-OVNKM-4-132-2023 Czech-Sámi relation

  Poskytovatel podpory: Norské fondy

  Odborný garant: Vlková Hingarová Vendula

  Správce grantu: Vlková Hingarová Vendula

  Termín realizace: 1.1.2024 - 31.7.2024

  Celkové náklady: 406 106,00 Kč


 • NU22-09-00447 Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové

  kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věku

  Poskytovatel podpory: Ministerstvo zdravotnictví ČR

  Správce grantu: Macháčová Kateřina

  Odborný garant: Macháčová Kateřina

  Termín realizace: 1.5.2022 - 31.12.2025

  Celkové náklady: 6 439 000,00 Kč


 • LP-HRMGSA-014 Životní příběhy za lidská práva

  Poskytovatel podpory: Norské fondy

  Správce grantu: Synek Michal

  Odborný garant: Hradcová Dana

  Termín realizace: 1.12.2021 - 30.04.2024

  Celkové náklady: 5 297 225,00 Kč


 • LP-HRMGSA-009 Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí

  Poskytovatel podpory: Norské fondy

  Správce grantu: Moree Dana

  Odborný garant: Moree Dana

  Termín realizace: 1.1.2022 - 31.3.2024

  Celkové náklady: 781 980,00 Kč (Hlavní příjemce SoÚ AV ČR, FHS další účastník. Vyčíslená podpora představuje finanční alokaci pro FHS)


 • UKFHS-591994-2022 Rozvoj kvality zdravotní péče v pobytových sociálních službách pro seniory - analýza příležitostí a překážek

  Poskytovatel podpory: Hlavní město Praha

  Správce grantu: Baroch Milan

  Odborný garant: Bártová Alžběta

  Termín realizace: 15.1.2023 - 30.6.2024

  Celkové náklady: 1 447 477,63 Kč


 • 945095 — RECETAS: Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social

  Poskytovatel podpory: Evropská komise

  Správce grantu: Bártová Alžběta

  Odborný garant: Holmerová Iva

  Termín realizace: 1.3.2021 - 28.2.2026

  Celkové náklady: 450 000,00 EUR


 • 4-23-13790 Anti-bias pohled na identity ve střední Evropě

  Poskytovatel podpory: Česko-německý fond budoucnosti

  Správce grantu: Alena Košák Felcmanová

  Odborný garant: Alena Košák Felcmanová

  Termín realizace: 2.10.2023 - 31.1.2024

  Celkové náklady: 92 000,00 Kč


II. Rozvojové projekty financované z příspěvků externích poskytovatelů • NPO_UK_MSMT-16602/2022 Transformace VŠ

  Poskytovatel podpory: Národní plán obnovy

  Celkové náklady: 5 183 202,09 Kč


 • OPJAK - PhDInfra

  Poskytovatel podpory: Operační program Jan Amos Komenský

  Celkové náklady projektu: 2 470 572,06 Kč


Poslední změna: 17. červen 2024 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám