Národní plán obnovy


„FHS UK se podílí na realizaci projektu Transformace pro VŠ na UK, r. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022, v jehož rámci bude dovybaveno 11 seminárních místností (např. ultrakrátké datové projektory, řídící systémy, audiosystémy), 1 pc učebna (kvalitní datový projektor, řídící systém, audiosystém, pc). Dojde ke sjednocení podmínek pro výuku ve všech výukových prostorách fakulty, které jsou v průběhu semestru plně vytíženy. V souvislosti se zkušenostmi minulých let bude rozšířen stávající počet mobilních videokonferenčních sestav vhodných pro realizaci hybridní/distanční výuky či pořizování záznamů pro potřeby studujících v kombinované/distanční formě (ve snaze o dorovnání kvality studijních podmínek vůči prezenčním studujícím na maximální možnou míru) a notebooků s dostatečným HW výkonem pro tytéž účely. V roce 2023 budou aktualizovány licence SW ATLAS.ti, který je využíván při výuce a přípravě studentských kvalifikačních prací. Stanovené cíle FHS v SC A1.1 navazují na již realizované aktivity v rámci ukončeného programu IP 2021 (rozvoj technického zázemí FHS pro potřeby flexibilních forem vzdělávání) a další aktivity plánované v rámci PPSŘ 2022-2025 (rozvoj e-learningu na FHS), které jsou zaměřeny především na koordinování a metodické vedení rozvoje flexibilního/distančního/digitálního vzdělávání a tvorbu nových a inovaci stávajících studijních opor v souladu s doporučeními v oblasti digitálního vzdělávání. Dovybavení a aktualizace HW a SW vybavení seminárních místností a pc učebny bude mít pozitivní dopad na kvalitu akreditovaných studijních programů, které jsou na FHS v současnosti realizovány.“


Poslední změna: 8. únor 2023 12:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám