Bulhaři v Čechách

Georgieva, Rumyana

Bulhaři v Čechách – kulturní parametry, imigrační proces a společenská integrace v současné době


Vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 1. vydání. Počet stran: 300. ISBN: 978-80-87398-16-6. 180 stran.


Kniha pojednává o bulharské etnické menšině v současnosti. Klade si otázku její imigrace, integrace a společenského postavení v českém prostředí.  Kniha rozebírá způsob integrace Bulharů a jejich vlastní postoj k ní. Integrace je nahlížena jako setrvávající a sjednocující proces, zajištěný kulturními prvky identity, které jsou zde definovány jako „integrativní prvky“. V souvislosti s tímto procesem je identita Bulharů nahlížena ze dvou aspektů – jednou z kulturně-historického diskursu a podruhé z hlediska prožívání identity. Výzkumná část analyzuje prožívání identity Bulharů v každodennosti a tímto vymezuje kulturní parametry jejich sebeidentifikace v souvislosti s probíhajícími akulturačními změnami během pobytu v cizím prostředí.


Georgieva, Rumyana   Bulhaři v Čechách – kulturní parametry, imigrační proces a společenská integrace v současné době
Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám