Fenomenologické studie k prostorovosti III.

Ladislav Benyovszky a kol.

Fenomenologické studie k prostorovosti III.


ISBN 80-239-8974-X, Vydala UK FHS, 2007. Formát: A5, počet stran 176.


Kolektivní monografie věnovaná tématu prostorovosti a těsně s ním spjatých fenoménů tak, jak to odpovídá dílčím směrům výzkumu jednotlivých badatelů. Autoři Ladislav Benyovszky, Jiří Holba, Martin Nitsche, Aleš Novák, Jaroslav Novotný, Taťána Ospálková, Marie Pětová, Martin Vrabec (ed.) a Richard Zika rozvíjejí výsledky dosažené předchozím bádáním, jež byly shrnuty v monografii Fenomenologické studie k prostorovosti I., a často na ně explicitně navazují. Ve své první části (I.) zahrnuje proto monografie studie věnované explicitně prostorovosti jako takové, v části druhé (II.) pak studie věnované fenoménu těsně s prostorovostí souvisejícímu, času. V části třetí (III.) charakterizované jako „dokumenty“ jsou otištěny zásadní, přesto doposud mírně opomíjené výklady Husserlových přednášek „Věc a prostor“ a dva dopisy Martina Heideggera Adolfu Portmannovi v překladu a s komentářem Stanislava Komárka.


Ladislav Benyovszky a kol.   Fenomenologické studie k prostorovosti III.Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám