Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti.

Jaroslav Novotný

Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti.


ISBN 80-239-8972-3. Vydala UK FHS, 2006, formát: A5, počet stran: 204.


Záměrem studie je rozpracování a výklad Heideggerova pojetí existenciální prostorovosti. Základními zdroji pro tuto práci jsou Heideggerovy texty Sein und Zeit (1926), Die Grundprobleme der Phänomenologie (1927), Was ist Metaphysik? (1929) a Vom Wesen des Grundes (1929). První část práce vychází z Heideggerových analýz naší každodennosti a sleduje odkrývání skrytých předpokladů našeho každodenního vztahu k věcem, kde zvláštní roli hraje řeč a mluva jako její vyslovená podoba. Naše každodenní orientace ve světě a krajina jako otevřené pole našeho vidění se prostorově a významově utvářejí v řeči. Spolu s motivem řeči se také dostává do zřetele vztah k druhému a situovanost v tradici. Tyto motivy nás odkazují do sféry otázek etiky. – Ve druhé části práce autor sleduje Heideggerovy pokusy o hlubší proniknutí do základů existence a jejích prostorových určení. Přitom se pokouší na motivech konečnosti, transcendence a ontologické diference zachytit možný začátek posunu v Heideggerově tázání po bytí.

Přínos práce je především v rozpracování existenciální role řeči v souvislosti s utvářením prostorové orientace lidské existence. Na existenciální roli řeči se zároveň ukazuje sepětí mezi ontologickou fenomenologií a etikou.


Jaroslav Novotný   Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovostiPoslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám