Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydlení

Bittnerová, Dana, Moravcová, Mirjam (eds.)

Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydlení


ISBN 978-80-87398-25-8, vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze jako 11. svazek edice Agora. Počet stran: 442, brož., formát A5.


Publikace řeší otázku prostorové koncentrace etnických menšinových komunit v ČR, otázku priorit a strategií příslušníků těchto komunit při výběru místa bydliště, priorit při volbě typu bydlení, bytové kultury a otázku vztahu k bydlení jako k ukazateli sociálního statusu a kulturní/etnické identity. Pozornost je soustředěna na hlavní město ČR a středočeskou oblast. Na příkladu situace v Praze a některých měst Středočeského kraje jsou sledovány etnické komunity: anglicky mluvících „expatriantů“, běloruská, čínská, bulharská, maďarská, ruská, romská, ukrajinská.


Bittnerová, Dana, Moravcová, Mirjam (eds.). Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydleníPoslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám