Institucionální plán

Vnitřní fakultní soutěž v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro období 2016 - 2018


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte, abychom Vás informovali o vyhodnocení vnitřní fakultní soutěže projektů podávaných v rámci Institucionálního plánu Fakulty humanitních studií UK pro rok 2016-2018.

Hodnotící komise jmenovaná děkanem fakulty (Opatřením děkana č. 9/2015) pracovala ve složení:

předseda komise: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

členové komise: Mgr. Jan Tuček, Mgr. Karel Strnad

a posoudila všechny žádosti podané do vnitřní fakultní soutěže konané v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro rok 2016 - 2018. Celkově bylo v řádném termínu odevzdáno 17 projektů,

v Tematickem okruhu č.I:  Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů _14 projektů

a ve druhém tematickém okruhu: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti byly podány 3 projekty.

Hodnotící komise se poprvé sešla 9.10.2015, provedla první kontrolu předložených projektů a v některých případech si vyžádala upřesnění a doplnění informací.

Na svém druhém zasedání dne 13.10.2015 komise vyhodnotila projekty dle předem stanovených kritérií  a u vybraných projektů rozhodla o výši finanční podpory s ohledem na celkový finanční limit fakulty.

3 projekty komise zcela vyřadila.

Na svém třetím zasedání dne 20.10.2015 komise provedla závěrečné vyhodnocení a rozhodnutí.


SEZNAM PODANÝCH PROJEKTŮ S PŘIDĚLENÝMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY na rok 2016 - 2018Dovolujeme si upozornit, že přidělené finanční prostředky jsou určené až na roky 2016, 2017 a 2018.

Čerpání těchto finančních prostředků bude možné až po schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o čemž budete včas informován.


Srdečně zdravíme a těšíme se na další spolupráci,

oddělení pro rozvoj


Informace - studenti

Informace - učitelé

Vyhlášení

Formulář - žádost

Formulář - rozpočet


Podklad k vyplacení stipendia


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám