Srovnání hodnotových struktur studentů prvních ročníků tří fakult

Libor Prudký (ed.) a kol.

Srovnání hodnotových struktur studentů prvních ročníků tří fakult


ISBN 978-80-7571-018-5. Vydala Fakulta humanitních studií UK, počet stran: 57.


Výzkum hodnotových struktur studentů realizuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy už 15 let. Výzkum sleduje několik cílů. Především je to poznání hodnotové struktury a vlivů na ni u studentů přicházejících studovat tuto fakultu. Ukazuje se totiž, že stav a dynamika těchto struktur jsou důležitými vlivy na možnosti, předpoklady, a tudíž i na potřeby případných změn v zaměření studia. Druhý cíl spočívá v tom, že se na výsledcích těchto výzkumů učí sami studenti práci s kvantitativními empirickými sociologickými výzkumy  –  práce na výsledcích výzkumů, které jsou „o nich“, jsou pro ně výrazně přitažlivější. Projevuje se to i v řadě bakalářských a diplomových prací, které z dat těchto výzkumů vycházejí. Podobné cíle má i prezentovaná srovnávací analýza. S tím, že k nim samozřejmě přistupuje ještě bohatší možnost srovnávání, a tudíž i poznávání shod a diferencí v hodnotové struktuře studentů vstupujících na různé vysoké školy.


Výzkum probíhal na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity, Filozofické fakultě Univerzity Palackého a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


Srovnání hodnotových struktur studentů prvních ročníků tří fakult, Libor Prudký

Elektronická verze publikace


Poslední změna: 11. květen 2018 09:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám