Filosofie v kontextu humanitních věd

Forma studia: prezenční

Charekteristika studia

Dvouletý navazující studijní program Filosofie v kontextu humanitních věd je určen uchazečům, kteří se zajímají o – zejména novověkou – filosofii s interdisciplinárními přesahy. Studium je strukturováno spíše se zřetelem k tematickým okruhům, v jejichž rámci filosofie interaguje s jinými disciplínami, než se zřetelem k dějinám filosofie. Mezi tyto tematické okruhy, na něž bude při výuce kladen hlavní důraz, patří estetika, filosofická antropologie, etika, politická filosofie, literární teorie a filosofie jazyka. Ve druhém ročníku se studentovi nabízí možnost profilace ve třech hlavních oblastech: fenomenologické filosofie, filosofie literárního textu a filosofické antropologie. Výuka je rovněž doplněna kursy se seminární formou, zaměřující se na četbu a interpretaci filosofických textů. Součástí státní zkoušky je potom volitelná část, při které si student může zvolit jednu ze tří zmiňovaných profilací.Cílem studia, jak jeho název napovídá, je zasadit filosofickou tematiku do širšího interdisciplinárního kontextu a vybavit absolventy schopností uvažovat o filosofických problémech v komparatistické perspektivě. Studijní program rovněž nabízí možnosti zahraničních pobytů na spolupracujících pracovištích především v Německu a ve Francii, a také možnost pokračovat po složení státní zkoušky v doktorském studiu.


Více informací najdete v rozhovoru s garantem programu: „S Josefem Fulkou o novém programu Filosofie v kontextu humanitních věd“


Akreditace

Text akreditace


Poslední změna: 21. listopad 2023 13:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám