Antropologická studia

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Antropologická studia se zaměřují na studium lidí, lidských společností, kultur a interakcí napříč prostorem a časem. Studium je nabízeno ve třech různých specializacích: sociokulturní, historické a filosofické antropologie. Ty se vyznačují odlišnými metodami poznávání, a díky tomu umožňuje tento transdisciplinární program pochopit různé způsoby poznávání. Sociokulturní antropologie usiluje o porozumění lidem v jejich komunitách, ať už se jedná o rurální prostředí, moderní laboratoře, globalizující se města, nebo sociální sítě. Historická antropologie interpretuje historické stopy v archívech a vyprávěních. Filosofická antropologie reflektuje podmínky utváření představ o člověku v západním myšlení.Odlišnost metod nám umožňuje zabývat se v komplexnější perspektivě dnes relevantními problémy: příčinami a projevy násilí a nerovností, utváření politického řádu prostřednictvím institucí a představ, vztahu člověka k přírodě a technologiím a jejich interakcím, lidskou tvořivostí a růzností apod. Pro studijní program Antropologická studia je příznačná úzká projektová spolupráce studujících a vyučujících, důraz na aplikovaný výzkum a mezinárodní spolupráce. Od začátku se posluchači pohybují spolu s učiteli v terénu, ať už je terénem město, knihovna, či archiv.


Kontakty

Vedoucí Katedry obecné antropologie a garantka studijního programu: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Tajemník katedry: Mgr. Jan Potoček

Sociální sítě: Facebook Katedry obecné antropologie


Vstoupit na web Katedry obecné antropologie


Studijní plány:

Pro studenty zapsané v roce 2019:

Filosofická antropologie

Historická antropologie

Sociokulturní antropologie

Akreditace

Text akreditace
Poslední změna: 15. leden 2020 23:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám