doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.


Oborové zaměření: sociokulturní antropologie

Věnuje se studiu vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zabývá soudobými proměnami výzkumu a vzdělávání, pohybem znalostí mezi vědou a společností, vztahem konvenční a alternativní medicíny a otázkami politické ekologie. V současnosti pracuje na výzkumu mikrobiopolitického občanství, který sleduje sociomateriální vztahy lidí a mikroorganismů v soudobých společnostech a mapuje související formy vládnutí, biosociality a mezidruhové koexistence. Její práce vychází z teorie sítí-aktérů a navazujících materiálně-sémiotických přístupů a využívá kvalitativní, etnografické metody.


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:

• od října 2020 - Katedra sociální a kulturní antropologie, FHS UK

• od roku 2004 – Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

• 2011-2020 – Katedra Obecné antropologie, FHS UK

• 2008 Ph.D. sociologie, FSV UK

• 2001 Mgr. sociologie, FSV UK


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:

Výzkumné projekty v uplynulých 10 letech:

2020-2022 Mikrobiopolitické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem (řešitelka; Grantová agentura ČR)

2019-2022 Data collection and research services on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 – Czech Republic (senior expert; European Union Agency for fundamental rights)

2017-2020 Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví (odborná garantka, Operační program Zaměstnanost; ve spolupráci s R – Mosty, z.s. a Platformou pro sociální bydlení)

2016-2019 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (member of Management Committee, COST Action OC-2015-1-19837)

2015-2020 Strategie AV 21, výzkumné téma Zodpovědný výzkum a inovace (garantka, Akademie věd ČR)

2015-2017 Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými a alternativními léčebnými praktikami (řešitelka; Grantová agentura ČR)

2014-2018 Data collection and research services on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 – Czech Republic (senior expert; European Union Agency for fundamental rights)

2011-2013 výzkumný projekt Mass higher education in institutional settings: ethnography of university departments (spoluřešitelka; Grantová agentura ČR)Vybrané publikace:

Stöckelová, T., Trnka, S. 2020. Situating Biologies of Traditional Chinese Medicine in Central Europe. Anthropology & Medicine, 27(1): 80-95. https://doi.org/10.1080/13648470.2019.1601454


de Rijcke, S., T. Stöckelová. 2020. „Predatory Publishing and the Imperative of International Productivity: Feeding off and feeding up the dominant”. Pp.101-110 in Gaming the Metrics: Misconduct and Manipulation in Academic Research, edited by Mario Biagioli and Alexandra Lippman. MIT Press. https://mitpress.mit.edu/books/gaming-metrics (open access)


Klepal, J., T. Stöckelová. 2019. Devices of difference: On the socio-material forms and effects of technologies in complementary and alternative medicine. Science as Culture 28(4): 513-537. https://doi.org/10.1080/09505431.2019.1572734


Trnka, S., T. Stöckelová. 2019. Equality, efficiency and effectiveness: going beyond RCTs in A. L. Cochrane’s vision of health care. Sociology of Health and Illness 41(2): 234-248. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12817


Brož, L., T. Stöckelová. 2018. The culture of orphaned texts: Academic books in a performance-based evaluation system. Aslib Journal of Information Management 70(6): 623-642. https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2018-0063


Klepal, J., T. Stöckelová. 2018. Exploring biomedicalization through complementary and alternative medicine in a postsocialist context. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 37(5): 412-425. https://doi.org/10.1080/01459740.2018.1473395


Stöckelová, T., J. Klepal. 2018. Evidence-Based Alternative, ‘Slanted Eyes’ and Electric Circuits: Doing Chinese Medicine in the Post/Socialist Czech Republic. Pp. 33-58 in Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation, edited by Caragh Brosnan, Jenny-Ann Danell, and Pia Vuolanto. Palgrave Macmillan.


Stöckelová, T., J. Klepal. 2018. Chinese medicine on the move into Central Europe: A contribution to the debate on correlativity and de-centring STS. East Asian Science, Technology and Society 12(1): 57-79. DOI: https://doi.org/10.1215/18752160-4261723


Virtová, T., T. Stöckelová, H. Krásná. 2018. On the track of c/overt research: Lessons from taking ethnographic ethics to the extreme. Qualitative Inquiry 24(7): 453-463. https://doi.org/10.1177/1077800417732090


Stöckelová, T., F. Vostal. 2017. Academic stratospheres-cum-underworlds: When highs and lows of publication cultures meet. Aslib Journal of Information Management 69(5): 516-528. https://doi.org/10.1108/AJIM-01-2017-0013


Stöckelová, T. 2016. Frame Against the Grain: Asymmetries, Interference, and the Politics of EU Comparison. Pp. 166-186 in J. Deville, M. Guggenheim, Z. Hrdličková (eds.): Practising Comparison. Mattering Press. http://matteringpress.org/news/first-books-practising-comparison.


Brož, L., T. Stöckelová, 2015. Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem. [Through the Looking-Glass and What the Social Sciences Found There] Cargo: časopis pro kulturní / sociální antropologii, 1-2: 5-33. http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/22/22


Stöckelová, T., T. Virtová. 2015. A tool for learning or a tool for cheating? The many-sided effects of a participatory student website in mass higher education. British Journal of Educational Technology, 45 (3): 597-607. DOI: 10.1111/bjet.12155.


Dvořáčková, J., P. Pabian, S. Smith, T. Stöckelová, K. Šima, T. Virtová. 2014. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum [Politics and everyday life in Czech universities: Ethnographic perspectives on teaching, learning and research]. Praha: Sociologické nakladatelství.


Stöckelová, T., Y. Abu Ghosh (eds.). 2013. Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: Sociologické nakladatelství.


Stöckelová, T. 2013. “Theory has no Big Others in STS”. Pp. 88-98 in H. Corvellec (ed). What is theory? Answers from the social and cultural sciences. Liber, CBS Press - Copenhagen.


Stöckelová, T. 2012. Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.

Linková, M., T. Stöckelová. 2012. Public accountability and the politicization of science: The peculiar journey of Czech research assessment. Science & Public Policy, 39 (5): 618-629.Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:

v posledních pěti letech:

 • členka Stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ v OV Sociologie (od 2021)

 • členka pracovní skupiny OECD-GSF Mobilising science in crises (od 2020)

 • členka poradního orgánu UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (od 2020)

 • členka Expertní hodnotící komice programu ÉTA (2017, 2018, 2019, 2020) a Prostředí pro život (2019, 2020, 2021), Technologická agentura ČR

 • členka oborové rady doktorského programu Sociologie FSV UK (od 2016)

 • členka hodnotícího panelu European Research Council, granty Proof of concept (2017, 2018, 2019, 2020)

 • členka hodnotících panelů Horizon 2020: member of evaluation panels in the EU Horizon 2020: H2020-MSCA-IF-2019, H2020-SwafS-08-2019, H2020-MSCA-IF-2018, H2020-SwafS-2017-1, H2020-GARRI-2014-1

 • členka Scientific committee konference Austrian EU Council Presidency Conference on Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in mission-oriented research, Vídeň, 28.-29.11.2018

 • členka Scientific committee výroční konference European Association for Science and Technology Studies (EASSTS), Lancaster University, Velká Británie, 25.-28.7.2018

 • členka hodnotícího panelu SP Grantové agentury Univerzity Karlovy (2013-2018)

 • členka redakční rady časopisu Biograf (2004-2018)Kurzy vyučované v posledních pěti letech:

 • Klíčové texty pro sociální antropologii: Socialita, materialita a konstruktivismus ve společenských vědách

 • Jak masy, moc a trh mění vysoké školství. Etnografie vzdělávání v teorii a výzkumné praxi

 • Etnografie medicíny: nemoc, léčba a péče v alopatických a alternativních přístupech


Poslední změna: 22. únor 2022 11:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám