Katedra aplikovaných sociálních věd

Vedoucí katedry


Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 2.35, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


Asistentka katedry

Romana Pištěková

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.34, e-mail: 


Členové katedry

doc. Monika Bosá, Ph.D. (místnost č. 2.34)

doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. (místnost č. 2.34)

JUDr. Lenka Deverová (místnost č. 2.37)

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (místnost č. 2.37)

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. (místnost č. 2.34)

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. (místnost č. 2.35)

Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.38)

Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D. (místnost č. 2.37)

Mgr. Ing. Matěj Lejsal (místnost č. 2.35)

prof. Walter Lorenz, M.Sc., Ph.D. (místnost č. 2.34)

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D. (místnost č. 2.35)

Mgr. Dana Moree, Dr. (místnost č. 2.38)

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (místnost č. 2.38)

Mgr. Petr Vrzáček (místnost č. 2.35)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).Poslední změna: 17. květen 2023 14:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám