Katedra psychologie a věd o životě

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.


doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 2.14, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


Asistentka katedry

Barbora Benešovská

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:


Členové katedry

Ing. Michael Bartoš, CSc. (místnost č. 2.13)

Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (místnost č. 2.16)

Mgr. Tereza Brumovská, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.14)

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. (místnost č. 2.13)

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (místnost č. 2.16)

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (místnost č. 2.14)

doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (místnost č. 2.14)

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. (místnost č. 2.14)

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (místnost č. 2.16)

Mgr. Eva Richterová, Ph.D. (místnost č. 2.16)

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (místnost č. 2.16)

Ing. Petr Špecián, Ph.D. (místnost č. 2.14)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).


Navazující magisterské studiumPoslední změna: 8. listopad 2021 10:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám