Katedra sociologie

Vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.


Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 2.07, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


Asistentka katedry

BcA. Zuzana Červínová

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.14, e-mail:


Členové katedry

Mgr. Karel Černý, Ph.D. (místnost č. 2.06)

Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. (místnost č. 2.39)

prof. Miloš Havelka, CSc. (místnost č. 2.07)

Ivy Ann Helman, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.40)

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. (místnost č. 2.40)

doc. PhDr. Blanka Knotková Čapková, Ph.D. (místnost č. 2.39)

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. (místnost č. 2.39)

PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. (místnost č. 2.06)

Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.38)

Dagmar Lorenz-Meyer M.A., Ph.D. (místnost č. 2.39)

Mgr. Dana Moree, Dr. (místnost č. 2.38)

Mgr. Selma Muhič Dizdarievič, Ph.D. (místnost č. 2.38)

doc. Ing. Karel Müller, CSc. (místnost č. 2.07)

Mgr. Marek Německý, Ph.D. (místnost č. 2.05)

Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (místnost č. 2.38)

Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (místnost č. 2.39)

PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (místnost č. 2.38)

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.37)

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (místnost č. 2.07)

Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (místnost č. 2.07)

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (místnost č. 2.06)

Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.07)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).Poslední změna: 3. červen 2021 15:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám