Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.

Kontakt: karel.pacovsky@fhs.cuni.cz


Konzultační hodiny a vyučované kurzy:


Viz SIS.


Oborové zaměření: německý a latinský jazyk, translatologie, kultura středověku, teologie a církevní dějiny (zvl. biblistika, řeholní život a česká reformace)


Dosažené vzdělání:

• Ph.D. latinská medievistika a novolatinská studia (FF UK, 2023)

• Mgr. překladatelství: čeština – němčina & latinská medievistika (FF UK, 2018)

• Bc. evangelická teologie (ETF UK, 2023)

• Bc. historie & němčina pro mezikulturní komunikaci (FF UK, 2016)


Nejvýznamnější publikace:

• Karel Pacovský, Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské, Praha 2023.

• Lucie Doležalová – Karel Pacovský (edd.), Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, Okrouhlice 2021.


Nejvýznamnější překlady z němčiny:

• Alfred Kohler, Ferdinand I. (1503–1564): Kníže, král a císař, České Budějovice 2017 (Ferdinand I. (1503–1564): Fürst, König und Kaiser, München 2003).

• Válečná rozprava o zemské obraně slavné Koruny české (Kriegs Discürs Vber der hochlöblichen Cron Böhmen Landt Defension), in: Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů II. Studie, edice a překlad, edd. Václav Bok – Lenka Vodrážková, Praha 2021, s. 273–315.


Profily v bibliografických databázích:

Academia.edu

Bibliografie dějin českých zemí

ORCID


Spravované weby:

• Medieval Languages and Literatures: medlit.fhs.cuni.cz


Poslední změna: 18. březen 2024 10:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám