Mgr. Eliška Pincová

Oborové zaměření: speciální pedagogika


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


1978–1983 studium na PedF UK, obor Speciální pedagogika


Pedagogická činnost:


Jako lektorka se prioritně nevěnuji výzkumné a publikační činnosti, ale za těžiště své práce na FHS považuji program kontrolované četby (Důležitých knih). Z vybraných DK jsem pro zimní semestr 2016 připravila pět tzv. Konzultačních seminářů, tematicky orientovaných následovně:


1. Handicap jako antropologický problém: Robert F. Murphy: Umlčené tělo; Victor Turner: Průběh rituálu; Jiří Němec (Ed.): Bolest a naděje

2. Vývoj člověka a jeho nejbližších příbuzných: David Lewis-Williams: Mysl v jeskyni; Robert Foley: Lidé před člověkem; Piere Clasters: Kronika indiánů Guayakí

3. Na konci věku: Rémi Brague: O Bohu křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; John Lukacs: Na konci věku; Horst Pölmann; Marc Stern: Desatero v životě židů a křesťanů

4. Antická tradice a dnešek: Fustel deCoulanges: Antická obec; Jochen Bleiken: Antická demokracie; Krzysztof Pomian: Evropa a její národy

5. Bible a dějiny: Israel Finkelstein; Neil Asher Silbermann: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie; Israel Finkelstein; Neil Asher Silbermann: David a Šalamoun. Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie; William G. Dewer: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli


Posilování jazykových kompetencí:


Kromě toho každý semestr zvu studenty, především cizince z ruskojazyčného prostředí, přicházející do prvního ročníku, do kurzu s názvem Posilování jazykových kompetencí. V zimním semestru 2016 se budeme věnovat výkladu a interpretaci knížky Malá filosofie člověka od Jana Sokola.


Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:


Dále jsem vedením fakulty pověřená kontaktní osoba, která zprostředkuje studentům se speciálními potřebami pomoc za účelem úspěšného průběhu studia. Spolu s Informačním a poradenským centrem při rektorátu Karlovy univerzity (IPC RUK) se naše fakulta snaží o vyřešení nebo alespoň umenšení překážek ve studiu různě znevýhodněným studentům především kvůli zdravotnímu stavu. Pomoc spočívá např. v modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, spolupráci se studijním asistentem, drobné úpravy v prostoru atd.


Poslední změna: 20. březen 2024 13:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám