Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.


Vít Gvoždiak (*1983) absolvoval r. 2012 doktorské studium Obecné lingvistiky a teorie komunikace na FF UP v Olomouci obhajobou disertační práce Jakobsonova sémiotická teorie. Zaměřuje se na obecnou sémiotiku a její vztah k filozofii jazyka a dějiny české sémiotiky.


Výběr z publikací:

– V. Gvoždiak – M. Švantner (eds.): How to Make Our Signs Clear. C.S. Peirce and Semiotics. Boston – Leiden: Brill 2018.

– Integracionistická sémiologie a teorie textu. Jazykovedný časopis 1, roč. 69, 2018, s. 39–49.

– Česká teorie. Olomouc: Univerztia Palackého v Olomouc 2016.

– Základy sémiotiky 1 a 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc 2014.

– Jakobsonova sémiotická teorie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc 2014.


Profil na Academia.edu.


Poslední změna: 20. březen 2024 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám