Etnické komunity. Elity, instituce, stát

Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.)

Etnické komunity. Elity, instituce, stát


ISBN 978-80-87398-03-6. Vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009. Počet stran 360, formát A5, brožovaná vazba.


Identita etnických komunit v menšinovém postavení je věcí kulturní osobitosti, společenských postojů a někdy i sociálních charakteristik.

Publikace se zaměřuje na zkoumání dopadu kolektivně sdílené identity, na život příslušníků etnických komunit v menšinovém postavení, na jejich soužití s většinovou společností, a to ve dvou okruzích: prvý se vztahuje k otázce funkce institucí v procesu formování, udržování, transformace a revitalizace etnických komunit jako svébytných subjektů občanské společnosti státu. Druhý okruh se dotýká otázky významu a úlohy menšinových elit v těchto procesech.


Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.)   Etnické komunity. Elity, instituce, stát

Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám