Ediční plán pro rok 2024

Časopisy

 • Lidé města 1–3/2024 – el. verze v novém redakčním systému

 • Dějiny-teorie-kritika 2/2021, 1, 2/2022 – tištěná i el. verze


Publikace

FHS UK

rozpracováno v roce 2023

 • Lucie Bartůňková: Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru

 • Gabriela Málková, Filip Smolík, Miroslava Nováková Schöffelová: Baterie diagnostických testů jazyka (BDTJ)

  Spoluvydavatel: Nakladatelství Karolinum

 • Václav Hájek: Podstavce, sokly, piedestaly. Hraniční a okrajové fenomény sochařských děl ve veřejném prostoru


nové tituly

 • Alexandra Brocková: Ne-místné místo člověka (Giovanni Pico della Mirandola, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, Max Picard)

 • Marek Jakoubek – Lenka J. Budilová – Dana Bittnerová a kol.: Kapitoly z dějin české přítomnosti v bulharských zemích. K poctě a odkazu PhDr. Mirjam Moravcové, DrSc.

 • Selma Muhič Dizdarevič, Ivan Ejub Kostić: Contesting Identities of Roma and Muslims in Central and Southeastern Europe: Reflections on Persecutions, Multiple Discriminations, and Forms of Activism

  Spoluvydavatel: Institut filosofie a společenské teorie Univerzity v Bělehradě


KAROLINUM

Časopisy:

 • AUC Interpretationes. Studia philosophica europeanea (1, 2/2024)

 • Historická sociologie (1, 2/2024)


Publikace

rozpracováno v roce 2023 (i dřív):

 • Jitka Lindová a kolektiv: Neverbální chování v partnerských vztazích

 • Nettl – Capwell at al.: Excursions in World Music

 • Ladislav Benyovszky: Potřebnost nepotřebného

 • Michaela Fikejzová: Misgendering z perspektivy filosofie jazyka

 • Lucy Brown (editor); Šubrt, Jiří: Time, Memory and the Processual Approach in Historical Sociology

 • Karel Černý (ed.): Nad Evropou půlměsíc II. Muslimové v Česku a v sousedních německy hovořících zemích

 • Karel Černý: Uprchlictví a migrace z Blízkého východu: Případ iráckých jezídů

 • Ladislav Holý: Příbuzenství v antropologické perspektivě

 • Lucie Rohanová, Zdeněk Kratochvíl, Ladislav Benyovszky, Jaroslav Novotný, David Bartoň, Pavlína Bartoňová, Blanka Altová: Jaroslav J. Alt – monografie

 • Martin Tharp, M.A., PhD: Paper Agora: The Samizdat Periodical Vokno and the Provincial Czech Underground in Historical and Social Perspective


nové tituly

 • Tereza Pospíšilová, Magdaléna Šťovíčková Jantulová: Neformální dobrovolnictví v čase krizí

 • Jakub Chavalka a kol.: Československá filosofie individualismu 1918–1948

 • Petr Wohlmuth (ed.), Lenka Hadarová, Přemysl Vacek, Jiří Hlaváček: Nevyřízené účty dějin — Soudobý vojenský re-enactment v českých zemích pohledem orální historie


Ediční plán bude inovován v polovině roku 2024, po květnové schůzi ediční komise. I nadále zůstává otevřený.


V Praze dne 20. 11. 2023


Poslední změna: 1. prosinec 2023 13:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám