Studie z psychologie zdraví

Václav Břicháček, Markéta Habermannová (eds.)

Studie z psychologie zdraví


ISBN: 978-80-87178-00-3. Pro UK FHS vydal Ermat Praha 2006, s.r.o.


Zdraví jedince je jedním ze základních předpokladů k tomu, aby se člověk rozvíjel v pohodě, aby zvládal nároky vývojových etap od časného dětství až po stáří a aby prožíval produktivní, společensky prospěšný a osobně šťastný život. Pojem „zdraví“ se zdá být intuitivně zcela zřejmý a neproblematický. Jedná se však o jev velmi komplexní a obtížně definovatelný. Zdraví je v čase proměnlivé, má řadu indikátorů biologických a objektivně zachytitelných, ale snad ještě více složek subjektivních, podmíněných osobnostně, sociálně, ale i historicky.


Václav Břicháček, Markéta Habermannová (eds.)   Studie z psychologie zdraví


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám