Vývoj hodnotových struktur studentů FHS UK

Libor Prudký (ed.) a kol.

Vývoj hodnotových struktur studentů FHS UK


ISBN 978-80-7571-019-2 . Vydala Fakulta humanitních studií UK, počet stran: 144.


Tato elektronická publikace shrnuje vybrané výsledky dlouhodobého longitudinálního kvantitativního výzkumu hodnotových struktur studentů přicházejících do 1. ročníku denního bakalářského studia na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jde o výsledky výzkumů z let 2002–2016. Po dobu 15 let byl realizován terénní sběr dat a také postupné zpracovávání výsledků. Po dobu prvních šesti či osmi let byla současně testována použitelnost a nosnost svébytného nástroje pro kvantitativní empirický sociologický výzkum hodnotových struktur. Předkládáme shrnutí vybraných výsledků vlastně v základní podobě – tedy především ve srovnání v časových řadách poznatků vycházejících z frekvenční analýzy, dále výstupů z faktorové analýzy (jako důležitého nástroje pro porozumění struktuře vztahů mezi výstupy) a  z vybraných párových analýz, pro hledání vztahů mezi zkoumanými indikátory. Jsou zde rovněž základní postupy pro hledání vztahů mezi součástmi zkoumaných hodnotových struktur. Publikace se soustředí zejména na prezentaci získaných dat. Jde ovšem jen o část poznatků z analýzy výsledků výzkumů. Čtenář může porovnat výběr zkoumaných indikací s podobou dotazníků. V závěru jsou uvedeny dvě jeho podoby – z prvního roku výzkumu a pak ta, která byla použita v dosud závěrečném výzkumu z roku 2016. Z tohoto srovnání je také patrné, jak se výzkum v nejzákladnějších obrysech vyvíjel. A také to, že zdaleka ne všechny možnosti pro zpracování a interpretaci získaných dat jsou v této publikaci využity. Soustředili jsme se především na poznatky přímo se vztahující k postupu zkoumání hodnotových struktur konceptem, vyvinutým v rámci tohoto dlouhodobého zkoumání.


Vývoj hodnotových struktur studentů FHS UK, Libor Prudký

Elektronická verze publikace


Poslední změna: 18. květen 2018 09:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám